Анкета “Новинари и ментално здравље”

УНС, обележена новинарска слава Аранђеловдан: Циљ новинарске породице је одбранити истину
22/11/2022
Удружење новинара Републике Српске бира ново руководство
23/11/2022
УНС, обележена новинарска слава Аранђеловдан: Циљ новинарске породице је одбранити истину
22/11/2022
Удружење новинара Републике Српске бира ново руководство
23/11/2022

Истраживање “Новинари и ментално здравље”, које се спроводи уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, има за циљ да утврди степен присуства и изворе стреса са којима се новинари потенцијално сусрећу у свакодневном раду.

Такође, циљ је и да се утврди да ли то, и у којој мери, утиче на доживљај професионалног сагоревања и ментално здравље медијских радника. Линк преко ког можете приступити анкети

Извештај са резултатима биће доступан јавности, а са налазима истраживања биће упозната и Стална радна група за безбедност новинара, а пре свега новинарска и медијска удружења која учествују у њеном раду – НУНС, УНС, НДНВ, АНЕМ, АМ, АОМ. Поред тога, закључци и препоруке биће искоришћени за дефинисање будућих активности и пројеката како би се новинарима омогућили бољи услови за рад.

Молимо Вас да својим учешћем допринесете овом истраживању и одвојите приближно 15 минута за попуњавање Упитника. Истраживање је у потпуности анонимно и сви подаци добијени анкетирањем ће бити обрађивани само у оквиру истраживачког тима, искључиво групно. Учешће у истраживању је добровољно.

Анкета ће бити доступна за попуњавање до 5. децембра.