Влада припремила: За штампане медије 120.000, за портале 30.000 евра

Комисија за праћење напада на новинаре: Осуђујемо напад на Сеада Садиковића
26/03/2021
Тамара Срзентић: Новинари да буду службена лица, осуђујем напад на Есада Кочана!
28/03/2021

На данашњој сједници Владе Црне Горе Усвојена је Информација о додјели помоћи медијима у складу са економским последицама изазваним пандемијом ЦОВИД-19. На предлог Министарства јавне управе, дигиталног друштва и медија, Влада је донијела одлуку о додјели помоћи медијима у циљу превазилажења економских посљедица изазваних пандемијом коронавируса, те за прву групу медија опредијелила помоћ у износу од 150.000 еура и то: 120.000 еура за штампане медије и 30.000 еура за портале. Помоћ ће бити реализована путем јавног конкурса Министарства
јавне управе, дигиталног друштва и медија који ће убрзо бити објављен. Конкурс ће бити фокусиран на израду садржаја од јавног интереса у дневним штампаним медијима и на интернетским публикацијама у вези са процесом вакцинације против коронавируса, као и епидемиолошким мјерама.

Имајући у виду важност медија у актуелној епидемиолошкој ситуацији, као и потребу да њихово функционисање не буде угрожено, препознато је да је, поред општих мјера Владе Црне Горе које се односе на ликвидност привреде, па и на привредна друштва која су оснивачи црногорских медија, сходно буџетским могућностима, потребно предузети додатне
мјере у циљу обезбјеђивања одрживости медија. Влада Црне Горе је узела у обзир околност да усљед кризе условљеном пандемијом коронавируса готово сви медији у Црној Гори функционишу са потешкоћама и неизвјесним степеном одрживости, те смањењем обима оглашавања, падом тиража код штампаних медија и др. Такође, препознато је да су правовремене и поуздане информације које се односе на природу и степен угрожености јавног здравља, те пуна информисаност грађана о препорукама и мјерама у борби против коронавируса, изузетно значајне активности које спроводе медији у циљу јавног интереса. На овај начин, Влада ће овим додатним мјерама које се односе на медије,
обезбиједити њихову одрживост, те самим тим и подршку плуралном информисању јавности у овом изазовном моменту за наше друштво у цјелини.