Градска ТВ: Систематизација враћена на дораду

Сви лажни Божићеви новинари и улога једног текста из «Слободног тједника» у некажњеном злочину
16/03/2024
Тамара Вујовић: Нема демократије без независних новинара
20/03/2024
Сви лажни Божићеви новинари и улога једног текста из «Слободног тједника» у некажњеном злочину
16/03/2024
Тамара Вујовић: Нема демократије без независних новинара
20/03/2024

Више запослених, шефови цјелина са завршеним занатом или средњом школом који треба да руководе високообразованим кадром, савјетник или савјетница извршног директора са завршеним Факултетом драмских умјетности, а стилиста са дипломом друштвених наука…

То су само неки од разлога због чега је Савјет Радио телевизија Подгорица (Градска ТВ) одлучио да извршном директору Владимиру Оташевићу на дораду врати Предлог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у том локалном емитеру.

Више извора “Вијести” потврдило је редакцији да поједини чланови Савјета нијесу били задовољни начином на који је Оташевић планирао организацију рада, а тиме није задовољна ни Синдикална организација Градске ТВ.

Током недавне сједнице, чланови су проблематизовали више радних мјеста и чињеницу да није у реду да руководиоци или челни људи одређених организационих цјелина имају мање формалног образовања у односу на запослене.

“За вршење послова у РТВ Подгорица, утврђује се 52 радно мјесто са 113 извршилаца”, стоји у документу, који је Оташевић предложио.

Према том документу, предложено и мјесто савјетника извршног директора, који би требало да “савјетује извршног директора у пословима утврђеним законом, Статутом РТВ Подгорица и другим прописима, савјетује извршног директора у пословима представљања, руковођења и организације рада, заступања и представљања РТВ Подгорица, у вођењу пословања, организовања и управљања процесом рада, приликом израде општих аката о утврђивању програмских и професионалних стандарда”.

Утврђивањем програмских и професионалних стандарда могла би да се бави особа са завршеним факултетом из области друштвених или хуманистичких наука или факултетом драмских умјетности, ако има најмање пет година радног искуства на истим или сличним пословима.

Основна плата тог савјетника, према документима у које су “Вијести” имале увид, могла би да износи 1.350 еура.

Уредник информативног програма и шеф деска могу имати завршену средњу или вишу школу, најмање двије године искуства, и основну зараду од 1.170 еура.

Уреднику информативног програма повјерено је да води и уређује вијести и дневнике, односно комплетну информативу у медију, континуирано прати актуелности из области за коју је задужен, предлаже теме, прави синопсис и прати реализацију вијести и дневника…

Шеф деска, према опису радног мјеста, требало би да се стара о дневној и седмичној расподјели радних задатака, координира радом деска у сарадњи са уредницима, мијења уредника информативног програма, предлаже теме, прави синопсис и прати реализацију обавеза запослених у деску, предлаже новинаре сараднике и прегледа прилоге…

Ови људи би требало да буду директно надређени новинарима. Градска ТВ би требало, према том плану Оташевића, да има 15 новинара са завршеним факултетом и још 16 са завршеном средњом или вишом школом.

Графички дизајнери би требало да имају завршен факултет и најмање двије године искуства, док је дизајнеру видео-графике довољно да има завршене трогодишњу средњу школу.

Техничком екипом руководи шеф технике, са завршеном највише средњом школом, али није прецизирано искуство, већ је услов “познавање ИТ технологија у области примјене аудио-визуелних система кроз оперативно и теоријско познавање рада НДИ, Данте и ВоИП мрежа и њихово рутирање, контролу и коришћење у свакодневној производњи у радио и телевизијском окружењу”.

Занимљиво је и то што би стилиста требало да има завршен неки од факултета друштвених наука, али му је посао, поред осталог, да “облачи извођаче, водитеље, новинаре и брине”.

“Осмишљава оригиналну идеју визуелног идентитета телевизије са акцентом на модеран, препознатљив изглед прилагођен сваком учеснику појединачно, а да не ремети стилско и ликовно јединство емисије. Обавља основне и помоћне послове из области костимографије. Ради костимографију за све потребе програма. Реализује набавке, сарађује са добављачима, гардероберима, шминкерима и фризерима. Предлаже број сарадника на одреденим пројектима, предлаже набавку и помаже при избору материјала. Облачи извођаче, водитеље, новинаре и брине о њиховом изгледу. Рад у смјенама. Координира са осталим службама и секторима у производњи и извјештава о раду одељења и проблемима при реализацији програма. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца”, наводи се у опису тог радног мјеста. Додатно је тражена најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима.

(Вијести)