Заједничка Иницијатива девет медијских организација: Мијењати Кривични законик

УНЦГ: Шта ће нам ЕУ у којој се хапсе новинари, њемачка полиција да одмах пусти 13 наших колега
06/06/2021
Ранко Павићевић, члан УНЦГ, о новинарству, РТЦГ-у и домаћим медијима
09/06/2021
УНЦГ: Шта ће нам ЕУ у којој се хапсе новинари, њемачка полиција да одмах пусти 13 наших колега
06/06/2021
Ранко Павићевић, члан УНЦГ, о новинарству, РТЦГ-у и домаћим медијима
09/06/2021

Организације цивилног друштва које се баве радом медија упутиле су данас Влади, Министарству правде, људских и мањинских права, Скупштини и посланичким клубовима заједничку Иницијативу за хитне измјене Кривичног законика, у циљу боље заштите новинара.

У првој половини ове године забиљежено је чак 10 случајева вербалних и физичких напада, пријетњи, увреда и омаловажавања новинара и медијских радника, а у већини случајева то се десило док су били на уобичајеним радним задацима. Имајући у виду учестале нападе на новинаре у Црној Гори и тензије настале у друштвено-политичком животу, сматрамо да треба предузети кораке како би се остварила појачана кривичноправна заштита новинара и медијских радника. Нападе и ометања медија у извјештавању треба спријечити и обезбиједити друштвени амбијент у коме је гарантована слобода изражавања.

Сматрамо да би увођење нових кривичних дјела у Кривични законик – Спречавање новинара у вршењу професионалних задатака и Напад на новинара у вршењу професионалних задатака, односно допуна постојећих кривичних дјела Тешко убиство и Тешка тјелесна повреда, могло допринијети одвраћању потенцијалних починилаца оваквих напада убудуће. Оваква заштита би била у складу и с међународним и европским стандардима.

Напомињемо да се невладина организација Акција за људска права већ годинама залаже за поменуте измјене. С обзиром на то да нијесу прихваћене, а имајући у виду погоршање амбијента у коме медији раде, Акцији за људска права придружују се и друге организације које се баве радом медија и заштитом новинара. Тиме желимо да укажемо и да у стручној заједници постоји шира сагласност о хитној потреби измјена Кривичног законика, како би се пооштриле казне за нападе на новинаре.

Акција за људска права

Синдикат медија Црне Горе

Институт за медије

Грађанска алијанса

Удружење новинара Црне Горе

Друштво професионалних новинара

Центар за грађанско образовање

Медиа центар

35мм

 

Предлажемо:

У оквиру Главе XВ Кривичног законика (Кривична дјела против слобода и права човјека и грађанина), послије члана 179, Спрјечавање штампања и растурања штампаних ствари и емитовање програма, предлаже се додавање два нова члана, Спречавање новинара у вршењу професионалних задатака и Напад на новинара у вршењу професионалних задатака, која гласе:

Спречавање новинара у вршењу професионалних задатака

Члан 179а

(1) Ко силом или пријетњом да ће непосредно употријебити силу спријечи новинара у вршењу професионалних задатака или у вези са вршењем професионалних задатака које предузима у оквиру својих овлашћења или га на исти начин принуди на вршење професионалног задатка, казниће се затвором од три мјесеца до три године.

(2) Ако приликом извршења дјела из става 1 овог члана учинилац увриједи или злоставља новинара или му нанесе лаку тјелесну повреду или пријети употребом оружја, казниће се затвором од три мјесеца до пет година.

(3) Ако је дјело из става 1 овог члана извршено у групи или на организован начин, учинилац ће се казнити затвором од шест мјесеци до пет година.

(4) За покушај дјела из ст. 1, 2 и 3 овог члана казниће се.

Напад на новинара у вршењу професионалних задатака

Члан 179б

(1) Ко нападне или пријети да ће напасти новинара у вршењу професионалних задатака или у вези са вршењем професионалних задатака, казниће се затвором до три године.

(2) Ако је при извршењу дјела из става 1 овог члана новинару нанесена лака тјелесна повреда или је пријећено употребом оружја, учинилац ће се казнити затвором од три мјесеца до пет година.

(3) Ако је дјело из става 1 овог члана извршено у групи или на организован начин, учинилац ће се казнити затвором од шест мјесеци до пет година.

(4) За покушај дјела из ст. 1, 2 и 3 овог члана казниће се.

Предлажемо и допуну чл. 144, Тешко убиство, додавањем новог облика дјела под новом тачком 6:

Тешко убиство

Члан 144

Затвором најмање десет година или казном затвора од четрдесет година казниће се: …

5) ко лиши живота службено или војно лице при вршењу или у вези са вршењем службене дужности;

6) ко лиши живота новинара при вршењу или у вези са вршењем професионалних задатака;

Тачка 6, ”ко лиши живота дијете или бремениту жену”, постаје тачка 7;

Тачка 7, “ко лиши живота члана своје породице или породичне заједнице којег је претходно злостављао”, постаје тачка 8;

Тачка 8, ”ко са умишљајем лиши живота више лица, а не ради се о убиству на мах, убиству дјетета при порођају или лишењу живота из самилости”, постаје тачка 9.

Предлажемо и додавање квалификованог облика у виду става 6 у чл. 151, Тешка тјелесна повреда:

Тешка тјелесна повреда

Члан 151

(1) Ко другог тешко тјелесно повриједи или му здравље тешко наруши, казниће се затвором од шест мјесеци до пет година.

(2) Ко другог тешко тјелесно повриједи или му здравље наруши тако тешко да је усљед тога доведен у опасност живот повријеђеног или је уништен или трајно и у знатној мјери оштећен или ослабљен неки важан дио његовог тијела или важан орган или је проузрокована трајна неспособност за рад повријеђеног или трајно и тешко нарушење његовог здравља или унакаженост, казниће се затвором од једне до осам година.

(3) Ако је усљед дјела из ст. 1 и 2 овог члана наступила смрт повријеђеног лица, учинилац ће се казнити затвором од двије до дванаест година.

(4) Ко дјело из ст. 1 и 2 овог члана учини из нехата, казниће се затвором до три године.

(5) Ко дјело из ст. 1 до 3 овог члана учини на мах, доведен без своје кривице у јаку раздраженост нападом, злостављањем или тешким вријеђањем од стране повријеђеног, казниће се за дјело из става 1 затвором до три године, за дјело из става 2 затвором од три мјесеца до четири године, а за дјело из става 3 затвором од шест мјесеци до пет година.

(6) Ко дјело из ст. 1 до 3 овог члана учини према малољетном лицу или бременитој жени, службеном лицу или новинару при вршењу или у вези са вршењем професионалних задатака, казниће се за дјело из става 1 затвором од једне до осам година, за дјело из става 2 затвором од две до дванаест година, а за дјело из става 3 затвором од пет до петнаест година.