Иван Милошевић, генерални секретар УНЦГ, један од кандидата за члана Савјета РТЦГ

Влада: Покрећу дијалог са медијима!
09/03/2021
Синдикат медија: Нове мјере против новинара
11/03/2021
Влада: Покрећу дијалог са медијима!
09/03/2021
Синдикат медија: Нове мјере против новинара
11/03/2021

За девет мјеста у Савјету Радио-телевизије Црне Горе (РТЦГ) до јуче је поднијето 19 кандидатура, сазнаје „Дан“. Рок за предају кандидатура истиче данас, а у наредних мјесец Скупштина би требало да именује нови Савјет јавног сервиса.

За члана тог тијела у име Црногорске академије наука и умјетности предложен је Жарко Мирковић, Уније слободних синдиката Маријана Цамовић Величковић, Савеза синдиката Никола Татар, Привредне коморе Јован Лекић и Уније послодаваца Филип Лазовић.

Кандидат Босиљка Канкараш предложена је од једне невладине организације, Дарка Жугића су предложили НВО Друштво пријатеља библиотеке „Његош”, Библиотека „Његош” и Туристичка организација Никшић, док је Предраг Марсенић кандидат Црногорског олимпијског комитета и Параолимпијског комитета.

По три НВО су предложиле Веселина Дрљевића и Веселина Вујановића, двије Илију Лакушића, шест Ивана Милошевића, четири Александра Ћуковића, једна Небојшу Драшковића.

Филмски центар, Нарони музеј, Центар савремене умјетности, Црногорско народно позориште, Музички центар и Краљевско позориште „Зетски дом” предложили су Стефана Бошковића.

Према незваничним информацијама, у име организација које се баве људским правима кандидати за Савјет су Амина Мурић, Милица Шпајак, Бојан Баћа и Јован Улићевић.

Према Закону о РТЦГ, члан Савјета може бити афирмисани стручњак из области која је релевантна за обављање дјелатности РТЦГ (новинарство, умјетност, култура, аудио-визуелна медијска дјелатност, социологија, историја, право, економија и др.), који је држављанин Црне Горе, има пребивалиште у Црној Гори, најмање ВИИ-1 ниво квалификације образовања и најмање пет година радног искуства у области релевантној за обављање дјелатности РТЦГ.

Чланове Савјета именује Скупштина.

По закону, чланови Савјета не представљају институције или организације које су их предложиле, већ своју дужност обављају самостално, независно и по сопственом знању и савјести, ради остваривања интереса јавности, у складу са законом, Статутом РТЦГ и другим општим актима РТЦГ.

Нико, прецизирано је законом, нема право да на било који начин утиче на рад члана Савјета, нити је члан Савјета дужан да поштује било чије инструкције у вези са својим радом, осим одлука надлежног суда.

Мандат члана Савјета почиње даном именовања и траје пет година.

Исто лице може бити члан Савјета највише два пута узастопно.

Сматра се да је Савјет именован када је именовано најмање седам чланова тог управљачког тијела. Изузетно, приликом именовања првог састава Савјета, четири члана именују се на пет година, три члана на четири године, а два на три године.

Члановима првог састава Савјета трајање мандата утврђује жријебом предсједник Скупштине у присуству представника овлашћених предлагача чланова тог тијела.