Иван Милошевић, секретар УНЦГ за “Прву”: Мора се сахранити комунизам