Маријана Цамовић-Величковић: Слиједи ново исцрпљивање, додатно малтретирање и понижавање Јавног сервиса

Истраживање о слободи медија: Половина анкетираних новинара подлегла аутоцензури, а трећина се суочавала са претњама
26/04/2024
Хрватска: Домовински покрет хоће да укине српски недјељник “Новости”
27/04/2024
Истраживање о слободи медија: Половина анкетираних новинара подлегла аутоцензури, а трећина се суочавала са претњама
26/04/2024
Хрватска: Домовински покрет хоће да укине српски недјељник “Новости”
27/04/2024

Адвокат Радио телевизије Црне Горе Бојан Зековић обавијестио је данас на састанку затвореном за јавност чланове Савјета те медијске куће да сматра да има простора за побијање пресуде Основног суда у Подгорици који је констатовао да је и реизбор Бориса Раонића на мјесто генералног директора од 1. јуна прошле године незаконит.

Како је Побједи казала потпредсједница Савјета Маријана Цамовић-Величковић негодовање поводом подношења жалбе на првостепену одлуку Основног суда исказали су она и члан Савјета Предраг Марсенић, док су остали чланови подржали такав приступ Зековића.

“Слиједи, као и до сада, ново исцрпљивање, додатно малтретирање и понижавање Јавног сервиса, како би се добило на времену неколико мјесеци до доношење одлуке Вишег суда”, казала је она.

Основни суд у Подгорици донио је у понедјељак пресуду којом је поништена као незаконита одлука РТЦГ о именовању генералног директора Бориса Раонића од 01. јуна прошле године, па је наложено да се изврши поновно именовање генералног директора између пријављених кандидата, по условима јавног конкурса за именовање на ту функцију на челу РТЦГ од 17.06.2021. године.

У образложењу пресуде суд наводи да је приликом доношења наведене одлуке тужени био дужан да цијени чињенично стање, које произилази из документације достављене од стране пријављених кандидата по предметном јавном конкурса приликом првог конкурисања, те исклључиво чињенично стање које је у односу на сваког од пријављених кандидата постојало у вријеме објављивања конкурса.

У вријеме објављивања предметног јавног конкурса Борис Раонић је, у вријеме пријаве на јавни конкурс и именовања за генералног директора, био члан Савјета Агенције за електронске медије (САЕМ), односно био је јавни функционер којег је именовала Скупштина Црне Горе, а што је у супротности са одредбом чл. 29 ст. 1 тач. 2 Закона о националном јавном емитеру Радио и телевизије Црне Горе. Том одредбом је прописано да чланови Савјета не могу бити лица која бира, именује или поставља Предсједник Црне Горе, Скупштина и Влада.

Такође, суд указује и на одредбу чл. 50 ст. 5 истог Закона, којом је прописано да за генералног директора РТЦГ не може бити именовано лице које по овом Закону не може бити члан Савјета.

Исто чињенично стање је била основа за доношење правоснажне пресуде овог суда од 04.01.2023. године, када је поништена као незаконита прва одлука РТЦГ од 06.08.2021. године, којом је Раонић именован за генералног директора. Дакле, Борис Раонић је у вријеме објављивања јавног конкурса био у сукобу интереса који мора бити ограничавајући фактор, па уопште по предметном јавном конкурсу не може бити именован за генералног директора РТЦГ, пише у одлуци суда.

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од осам дана од дана пријема писаног отправка.