Маша Влаовић: Родна перспектива у медијима

Новинар “Вијести” опет нападнут испред суда
18/06/2022
Ухапшен нападач на новинара “Вијести”
18/06/2022
Новинар “Вијести” опет нападнут испред суда
18/06/2022
Ухапшен нападач на новинара “Вијести”
18/06/2022

Родну перспективу потребно је примијенити у процесу комуникације медија, јер омогућава да се освијетле неједнакости са којима се жене суочавају, а које су им културолошки додијељене, што се потом рутински рефлектује у медијима, саопштила је министарка културе и медија Маша Влаовић током састанка са резидентним координатором Уједињених нација у Црној Гори, Питером Лундбергом.

Влаовић је говорила на тему родне равноправности у медијима, као и њеном значају и утицају на друштво.

„На које ће теме и питања медији скренути пажњу јавности и на који начин ће то учинити, зависи од низа фактора, а прије свега од личних искустава новинара/ки, њихове орјентације – идеолошке, вјерске, политичке, културолошке“, истакла је Влаовић.

Сматра да је важно утицати на медије да приликом самог представљања и истраживања неке теме нађу начин како је приближити јавности и у ком смјеру је потребно дјеловати.

„Родна сензибилизација представља услов самоспознаје и освијешћености о свом сопственом положају, а онда и о положају мушкараца и жена у једном друштву. То ће омогућити новинарима/кама да у контексту сагледају културолошки додијељене родне улоге, те препознају ограничења и неједнакости са којима се жене сучавају, а самим тим и новинарке“, рекла је Влаовић.

Подсјетила је да је прије годину покренута комплетна реформа медијске области тј. израда прве Медијске стратегије Црне Горе 2022-2026 и пратећег Акционог плана као и измјене и допуне Закона о медијима, Закона о националном јавном емитеру Радио и Телевизија Црне Горе и Закона о електронским медијима (Закона о аудиовизуелним медијским услугама).

„У овом стратешком документу и прописима ово је једна од главних тема чије поштовање ће допринијети свеукупном напретку друштва“, рекла је Влаовић.

Према њеним ријечима, медији су једна од најактуелнијих тема којима се мора позабавити нова Влада, посебно у случају рјешавања напада на новинаре, који су и након много година под знаком питања и без јасних дефиниција.

Влаовић је подсјетила да Министарство културе и медија и Програм УН-а реализују два програма – Јачање система управљања културним добрима и Креативна Црна Гора, економска валоризација и креативне индустрије.

Резидентни координатор УН изразио је посебно позитивно мишљење према намјерама Министарства културе и медија да културу учини доступном свим узрастима, нарочито дјеци и младима.

„Од изузетног значаја је да умјетност и култура буду приступачне дјеци од најраније доби и да на тај начин можемо градити друштво које ће имати у себи развијену моћ критичког проматрања“, рекао је Лундберг.

Казао је да су у УН-у отворени за наставак и развој даље сарадње.