“Медиа центар”: Избор директора РТЦГ незаконит!

Борис Раонић: Јавни сервис не смије постати оруђе политичких елита
15/11/2021
Тихомир Бурзановић, предсједник УНЦГ, за “Градску ТВ”: Влада без амбасада не зна шта да ради!
18/11/2021
Борис Раонић: Јавни сервис не смије постати оруђе политичких елита
15/11/2021
Тихомир Бурзановић, предсједник УНЦГ, за “Градску ТВ”: Влада без амбасада не зна шта да ради!
18/11/2021

Медиа центар је доставио Управном суду тужбу против рјешење Министарства економског развоја којом се потврђује првостепено рјешење Инспекције рада и одбија извршење оцјене законитости поступка именовања генералног директора РТЦГ. Медиа центар сматра погрешном одлуку Министарства економског развоја да одбије нашу жалбу поводом одбијања Инспекције рада да изврши надзор над поступком именовања генералног директора РТЦГ.

Министарство је прихватило објашњење Инспекције рада којим овај орган одбија да изврши инспекцијски надзор у поступку запошљавања генералног директора РТЦГ јер сматра да на основу Закона о РТЦГ ниједан државни орган није надлежна да врши оцјену законитости одлука које доноси Савјет РТЦГ. Министарство економског развоја је на овај начин погрешно примијенило материјално право и погрешно и непотпуно утврдило чињенично стање. Инспекција рада и Министарство економског развоја погрешно тумаче Закон о РТЦГ и став 2 члана 34 који прописује:

“Нико нема право да на било који начин утиче на рад члана Савјета, нити је члан Савјета дужан да поштује било чије инструкције у вези са својим радом, осим одлука надлежног суда.”

Ова норма не третира питање оцјене законитости одлука Савјета РТЦГ као колективног органа и не забрањује да се преиспитују одлуке Савјета од стране државних органа већ указује и усмјерена је на заштиту појединачне слободе чланова Савјета приликом одлучивања, како би се смањио простор за непримјерени утицај.

Министарство економског развоја у побијаном Рјешењу не даје било какво образложење у вези са посебним статусом Савјета РТЦГ у односу на Устав Црне Горе или законско рјешење које изузима одлуке овог тијела од контроле законитости. Савјет РТЦГ је управљачки орган Јавног предузећа Радио и Телевизија Црне Горе којем је Скупштина Црне Горе, на основу Закона, повјерила послове управљања. Ниједно друго јавно предузеће чији је оснивач држава није изузето из система инспекцијског надзора.

Овакво тумачење члана 34 Закона од стране Министатства економског развоја значи да ниједан државни орган не може да преиспитује одлуке Савјета РТЦГ, што је по нашем мишљењу погрешно. Савјет РТЦГ би, по мишљењу Министарства, могао да донесе низ незаконитих одлука, кршећи Закон о РТЦГ али и друге прописе, и једино би судска одлука могла да измијени ситуацију. Савјет РТЦГ, како то тумачи Министарство, може да донесе, примјера ради, одлуку о прекиду поштовања мјера заштите против ЦОВИД-19 инфекције, а здавствено-санитарна инспекција не би могла ништа да уради до окончања судског спора који може трајати ко зна колико година. Министатство својим тумачењем прописа сматра да је Савјет РТЦГ изнад свих прописа у Црној Гори, што је потпуно погрешно.

Министарству у доношењу одлуке о инцијативи Медиа центра није помогла ни јасно саопштена информација да је до сада, ипак, било контрола рада РТЦГ и преиспитивања одлука Савјета РТЦГ, предузетих од државних органа. Наиме, 2011. године Државна ревизорска институција (ДРИ) је припремила “Извјештај о ревизији Годишњег финансијског извјештаја ЈП Радио-Телевизија Црне Горе за 2010.годину. Годишњи финансијски извјештај ЈП Радио-Телевизија Црне Горе за 2010. годину је документ који је усвојио Савјет РТЦГ, донесећи одлуку о усвајању што указује да је ДРИ преиспитивала законитост одлуке коју је Савјет РТЦГ донио. Надаље, на страни 36 овог Извјештаја, у тачки 7, наведено је да се уговор (између осталих) тадашњег генералног директора мора усагластити са Законом о раду, чиме је директно дата инструкција Савјету РТЦГ у погледу измјене уговора који је претходно био потписан са генералним директором. Након препорука ДРИ, Савјет РТЦГ је измијенио уговор о раду са тадашњим генералним директором. Уколико је Министарство економског развоја правилно тумачи Закон о РТЦГ, онда је ДРИ кршила пропис 2011. године и противзаконито давала инструкције Савјету РТЦГ. Напомињемо да је и у тадашњем Закону о јавним радио-дифузним сервисима Црне Горе (Сл.лист РЦГ бр. 79/08) у члану 31 била прописана идентична формулација из члана 34 садашњег/позитивног прописа.
Све што је до сада учињено у вези са именовањем нове управљачке структуре РТЦГ било је незаконито, почев од одлуке Административног одбора и Скупштине у поступку именовања чланова Савјета РТЦГ, преко именовања генералног директора РТЦГ, па до именовања директорице ТВЦГ.

Драгољуб Душко Вуковић, предсједник Скупштине Медиа центра