„МЕДИА ЦЕНТАР“ писао Веселину Дрљевићу: Смјењуј Раонића

Откривање налогодаваца убиства Душка Јовановића кључ за улазак у ЕУ
27/07/2023
Телевизија и даље најпопуларнији медиј, константан раст публике на интернету, али медији од тога немају много користи
30/07/2023
Откривање налогодаваца убиства Душка Јовановића кључ за улазак у ЕУ
27/07/2023
Телевизија и даље најпопуларнији медиј, константан раст публике на интернету, али медији од тога немају много користи
30/07/2023

Медиа центар је доставо данас предсједнику и члановима/цама Савјета Радио и телевизије Црне Горе (РТЦГ) иницијативу за разрјешење генералног директора РТЦГ.

Медиа центра је позвао Савјет РТЦГ да, у складу са Законом о националном јавном емитеру Радио и Телевизија Црне Горе, разријеши генералног директора Бориса Раонића због кршења закона у поступку именовања директорице Телвизије Црне Горе (ТВЦГ) Марије Томашевић.

-Указујемо вам да је чланом 53 у ставу 1 тачка 2 Закона прописано да генерални директор, директор Радија Црне Горе и директор Телевизије Црне Горе могу бити разријешени прије истека времена на које су именовани „ако не поступају по закону и општим актима РТЦГ.“

Медиа центар је подсјетио Савјет РТЦГ на то да је Управа за инспекцијске послове спровела инспекцијски надзор у поступку запошљавања директорице ТВЦГ по иницијативи Медиа центра. Након скоро двије године од покретања поступка, према наводима медија, Инспекција је констатовала кршење закона у овом поступку и наложила РТЦГ да исправи недостатке. Налазом и налогом Инспекције створене су формалне претпоставке за покретање поступка разрјешења генералног директора РТЦГ у складу са чланом 53 Закона о националном јавном емитеру Радио и Телевизија Црне Горе.

Савјет РТЦГ и у овом случају може изабрати да окрене главу од кршења закона и да не санкционише генералног директора РТЦГ. Дјеловање у складу са законом био би пожељан заокрет у односу на досадашњи рад Савјета, који је до сада подржавао све жеље генералног директора, па чак и недавну да се не поштује правоснажна судска пресуда поводом његовог незаконитог именовања на функцију.

Незаконито дјеловање генералног директора, уз све друге пропусте на које указују и Државна ревизорска институција, а које се тичу незаконитих исплата накнада на зараде, отвара простор за тужбе запослених пред надлежним судовима и наношење штете РТЦГ јер се све одлуке које су потписали у претходне двије године генерални директор РТЦГ и директорица ТВЦГ могу ставити ван снаге у судском поступку, уз надоканаду штете запосленима.

Уколико предсједник Савјета РТЦГ не осјећа потребу да покрене питање одговорности генералног директора, позивамо чланове/це Савјета који осјећају одговорност према заједници да покрену иницијативу за сазивање сједнице Савјета и покретање поступка разрјешења генералног директора.

У име Медиа центра,
Драгољуб Душко Вуковић,
предсједник Скупштине Медиа центра