“Медиа центар” послао Влади предлоге за нову стратегију о медијима

Влада формира нову Комисију за истрагу напада на новинаре
02/03/2021
Саопштење: УНЦГ осуђује објаву скарадних карикатура и фотомонтажа
04/03/2021
Влада формира нову Комисију за истрагу напада на новинаре
02/03/2021
Саопштење: УНЦГ осуђује објаву скарадних карикатура и фотомонтажа
04/03/2021

Медиа центар је доставио Влади Црне Горе приједлоге за годишњи План рада којима сугерише доношење – медијске стратегије, измјена и допуна Закона о медијима, Закона о РТЦГ и доношење новог Закона о аудиовизуелним медијским услугама.

Ради побољшања информисања јавности као и развоја окружења за рад медија неопходно је донијети медијску стратегију (Стратегију развоја информисања јавности). Такође, неопходно је усвајање измјена и допуна Закона о медијима, измјена и допуна Закона о националном јавном емитеру РТЦГ и доношење новог Закона о аудиовизуелним медијским услугама.
Медијска стратегија треба да омогући најшири могући дијалог заинтересованих субјеката у вези са информисањем јавности, радом медија (како јавних тако и приватних) и одреди јасну политику Владе у односу на ово питање. Положај јавних емитера у смислу њихове самосталности и испуњавања утврђених циљева као и функционисање тржишта приватних медија, остваривање медијског плурализма, неопходно је ставити у оквире јавног интереса који треба да утврди Влада Црне Горе након опсежних консултација.

Након усвајања медијске стратегије, неопходно је извршити измјене медијских закона. Закон о медијима изискује промјене у дијелу који се односи статус медија, уређење Фонда за подстицање плурализма и разноврсност медија, начин надзора на интернетским публикацијама (порталима). Такође, Закон о РТЦГ је неопходно мијењати како би се осигурала већа самосталност Савјета РТЦГ као кључног управљачког тијела. Доношење новог Закона о АВМ услугама потребно је урадити истовремено са измјенама Закона о медијима и Закона о РТЦГ како би била осигурана пуна усаглашеност прописа.
Влада својим Планом рада треба да покаже спремност отпочињања суштинских реформи у областима које су препознате као проблематичне у извјештајима међународних организација а једна од кључних на коју већ годинама указује и ЕУ је област информисања и медија.

Горан Ђуровић, директор Медиа центра