“Медиа центар”: Савјет РТЦГ да промијени статут, па да бира директора

Тихомир Бурзановић: Срби су државотворни, а не реметилачки фактор!
29/07/2021
Синдикат медија: Процијенити безбједност Јелене Јовановић
30/07/2021
Тихомир Бурзановић: Срби су државотворни, а не реметилачки фактор!
29/07/2021
Синдикат медија: Процијенити безбједност Јелене Јовановић
30/07/2021

Медиа центар још једном предлаже и инсистира на томе да Савјет националног јавног емитера РТЦГ прије гласања о избору генералног директора промијени Статут и прецизира ситуације које представљају сукоб интереса приликом доношења одлука, и прецизира начин гласања у таквим ситуацијама.
Није добро да на самом почетку мандата Савјет доноси одлуке које ће бити под сјенком сумње због могућих сукоба интереса његових чланова/ца.
Савјет треба у Статуту да прецизира потребну већину за доношење свих одлука.
Није добро да се било која одлука, а камо ли она о избору генералног директора, доноси трећином гласова чланова/ца Савјета, јер такве одлуке не би имале потребан легитимитет. Подсјећамо на то да су претходни Савјети имали Статутом уређено ово питање на начин да су све одлуке доношене већином од пет (5) гласова од укупно девет (9) чланова/ца Савјета.
Измјена Статута не би представљала мијењање усова за избор генералног директора јер се измјене Статута односе на све ситуције и на све кандидате. Статутом се не мијења ниједан услов који треба да испуне кандидати, већ се само прецизира начин доношења одлуке.
Уколико сада Савјет не промијени Статут и прецизира већину за доношење одлуке, касније неће моћи да, евентуално, промијени одлуку јер би тиме нарушио правило да се одлуке о именовању и разрјешењу доносе на исти начин.
Медиа центар забрињава то што Савјет РТЦГ игнорише нашу недавну иницијативу и каснију ургенцију за хитне измјене Статута и Пословника о раду Савјета, а посебно чуди такав однос четворо представника НВО сектора у Савјету.

Горан Ђуровић, директор Медиа центра