Медији и рат, Тихомир Бурзановић: Цензура траје од 90-их!