Мрежа локалних медија: Поништити конкурс Министарства за медије, не знају да су НВО правна лица!

Додијељена буџетска средства медијима: “Побједи” 33.000 евра!
06/05/2021
Преполовљен број фоторепортера, професија деградирана
08/05/2021
Додијељена буџетска средства медијима: “Побједи” 33.000 евра!
06/05/2021
Преполовљен број фоторепортера, професија деградирана
08/05/2021

Мрежа локалних медија Црне Горе је упутила отворено писмо министарки Тамари Срзентић због великог разочарења радом и поступањем Министарства јавне управе, дигиталног друштва и медија, када је у питању дјеловање ресорног министарства у области медијске политике у Црној Гори у протеклих осам мјесеци, што је кулминирало необјашњивом Одлуком о додјели буџетских средстава за креирање информативних и едукативних садржаја у дневним штампаним медијима и на интернетским публикацијама у 2021. години, саопштено је из Мреже локалних медија.

Писмо преносимо интегрално:

Одлука је донијета у крајње нетранспарентном поступку, незаконито су дисквалификовани релевантни, кредибилни и изузетно читани локални онлајн медији, а ресорно Министарство је одбило да достави документацију која је пратила цио процес одлучивања.

Предмет Конкурса је била додјела буџетских средстава дневним штампаним медијима и интернетским публикацијама за креирање нових информативних и едукативних садржаја од јавног интереса у вези са процесом вакцинације против коронавируса и епидемиолошким мјерама, а кључни циљеви су били:

значај пројекта за унапређење информисања заједнице са здравственог, едукативног и компаративног аспекта;
допринос разноликости медијског садржаја и плурализма информација и садржаја у дневним штампаним медијима и на интернетским публикацијама;
количина медијског простора која је обезбијеђена за потребе спровођења пројекта, укључујући и друштвене мреже;
подаци о броју читалаца и броју посјета за интернетске публикације у последњем мјесецу (март 2021); .
Средства су, кванитативно, распоређена на следећи начин:

80% односно 120.000 од укупних буџетских средстава (150.000) додијељено је за четири штампана медија који имају најмањи домет када је у питању пласирање садржаја. Конзументи ових медија су углавном пензионери И старија популација која је већ вакцинисана као приоритетна група, те је у том смислу, Одлуком о расподјели средстава, у старту, намјерно или због незнања, потпуно промашен Циљ конкурса о количини медијског простора
Додатних 8.000 еура је додијељено интернет публикацијама два, од укупно четири штампана медија, што значи да је готово 90% укупно опредијељених средстава додијељено само за четири црногорска медија, чиме је у цјелости промашен Циљ доприносу разноликости медијског садржаја И плурализма информација.
Питамо министарку Тамару Срзентић – да ли се на овај начин развија медијски плурализам И једнаке шансе за све медије у Црној Гори?

Када је у питању територијална покривеност Црне Горе, важно је следеће:

Нити један медиј са сјевера Црне Горе није добио подршку2.
На југу Црне Горе подржана је интернет презентација једног локалног електронског медија, као и интернет презентација локалног јавног емитера, који се, иначе, финансира буџетским средствима.
Подсјећамо министарку Тамару Срзентић, јер је прије годину дана била у Калифорнији, да је на сличан начин, медијски простор у Црној Гори третирала и претходна Влада која је у првом таласу корона кризе, која је драматично погодила управо независне локалне медије, помогла једино локалне јавне сервисе, чије финансирање уопште није било доведено у питање.

Када је у питању евидентно кршење Закона и демократске праксе, наглашавамо:

Конкурском је предвиђено да право учешћа на Конкурсу имају дневни штампани медији и интернетске публикације чији су оснивачи и издавачи правна лица регистрована у Црној Гори чије се уредничке одлуке доносе у Црној Гори и који су евидентирани у Евиденцији медија код надлежног државног органа у Црној Гори.
Један број медија је дисквалификован јер су њихови оснивачи невладине организације за које службеници у МЈУ који су одлучивали о расподјели средстава нису знали да – представљају правна лица.

Даље, у интерним комуникацијама, службеници МЈУ су обрзложили да је недостављање извода из ЦРПС разлог дисквалификације, иако НВО немају обавезу регистрације укоико не обављају привредну дјелатност.

Појединим медијима је у интерној комуникацији саопштено да “немају импрессум” иако импрессум већ годинама стоји на изузетно видљивој позицији на wеб сајту.
Ово се не може протумачити другачије него као очигледна, априори, намјера дисквилификације, односно унапријед познатих добитника буџетских средстава, И тражење изговора за дисквалификовање оних који нису у тој групи.

Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија је имало обавезу да своју Одлуку о расподјели буџетских средстава образложи сваком од одбијених односно дисквалификованих медија уз достављањем Записника са сједнице Комисије и Бодовне ранг листе.
Чак и на тражење медија, након објаве Одлуке на сајту МЈУ, из ресора Тамаре Срзентић су одбили да доставе документацију.

Због наведеног, а што је само дио због ограниченог простора, Мрежа локалних медија је закључила:

Наведени Конкурс је спроведен уз битне повреде позитивних правних прописа и демократске праксе, не доприноси јачању плурализма нити разноликости информација, отворено дискриминише медије са Сјевера и Приморја и њихове конзументе, односно локалне заједнице, оснажује медијску поларизацију што је једна од кључних замјерки ЕУ у последњем усвојеном Извјештају.

Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија, у циљу поштовања Закона, као и обавезне транспарентности у располагању средствима грађана, мора поништити овај Конкурс и расписати нови који ће бити реализован у транспарентној процедури

За Мрежу локалних медија:

Весна Радојевић, ВОП – Волим Подгорицу

Мило Џаковић, ПВ портал

Миро Марушић, Боканеwс

Ратко Пејовић, ПВ Информер

Дејан Мекић, СјеверЦГ

Весна Вуковић, Кодеx

Мустафа Цанка, УлИнфо

Радомир Петрић, Ферал Бар