Неђељко Рудовић: Поштовање кодекса услов за државна средства

“Медија центар”: Округли столови о нацрту Закона о медијима
12/11/2022
Медији: „РТ“ покренуо онлајн програм на српском!
15/11/2022
“Медија центар”: Округли столови о нацрту Закона о медијима
12/11/2022
Медији: „РТ“ покренуо онлајн програм на српском!
15/11/2022

Вршилац дужности (в. д.) директора у Директорату за медије у Министарству културе и медија, Неђељко Рудовић, казао је у изјави за “Дан” да са три нова медијска закона, која су однедавано на јавној расправи, праве озбиљан искорак у односу на садашње стање медијске сцене. Каже да је израда сета ових закона рађена систематично и марљиво, готово 10 мјесеци.

– Имамо више од 30 суштинских измјена у медијским законима. Суштина закона о медијима је, осим оне норме која најзанимљивија и најважнија новинарима и свима нама, а везане за откривање извора, гдје смо у сваком случају отклонили дилему да је новинар дужан да открије извор на основу захтјева тужиоца, што се могло тумачити по садањшем рјешењу, јесте да се медији подрже. Суштина је да се подржи професионално новинарство. Зато смо дали предлог да се повећа износ у Фонду за медијски плуларизам, али истовремено покушавамо да промовишемо поштовање етичких норми, и у том погледу постоји норма да они медији који нијесу у процесу саморегулације не прихватају Кодекс новинара Црне Горе и не прихватају да буду подложни оцјењивању да ли га поштују, не могу да конкуришу за средства из Фонда за медијски плурализам, истакао је Рудовић.

Према његовим ријечима, измјенама Закона о јавном медијском сервису пооштрени су критерију за предлагање чланова Савјета РТЦГ и генералног директора, за шта ће бити потребно десет година радног искуства у одговарајућем степену квалификације.

– Максимално да се смањи политички утицај на јавни сервис мимо процедура. Повећали смо број чланова Савјета РТЦГ. Што се тиче Нацрта закона о аудиовизуелним медијским услугама, суштина је да он буде усклађен са директивом ЕУ, и то смо урадили. Ојачали смо надлежност Агенције за електронске медије и она ће имати механизме да изриче казне, наводи Рудовић.

Генерални директор мора имати 10 година искуства

Нацртом закона о јавном медијском сервису Радио и Телевизија Црне Горе промијењен је назив у Јавни медијски сервис РТЦ.
– Приватизација РТЦГ изричито је забрањена. Савјет има 11 чланова. За члана Савјета потребно је 10 година искуства, умјесто пет. Предвиђена је тужба надлежном суду против именовања одређеног члана Савјета. Нова два члана Савјета – још један са Универзитета и представник Адвокатске коморе. Да би НВО могла да подржи кандидатуру за Савјет потребно је да је у претходне три године имала буџет од најмање 3. 000, а да је најмање 2. 000 еура трошила за пројекте у области за коју предлаже кандидата. Радно тијело Скупштине предлаже кандидате на основу броја установа, односно НВО које су подржале кандидата, те биографије и искуства кандидата за мјеста која нијесу предвиђена за представнике НВО. Против одлуке Скупштине може да се покрене судски поступак. Поступак разрјешења члана Савјета може да покрене само Савјет, не и надлежно радно тијело Скупштине. Савјет га може суспендовати до одлуке Скупштине. Разријешени члан Савјета може да се жали суду. Савјет одлучује већином гласова од укупног броја чланова, а не присутних. Кандидат за директора РТЦГ мора имати 10 година радног искуства у траженом нивоу образовања. Уведена је могућност покретања судског спора поводом именовања директора РТЦГ. Директори програма морају имати 10 година радног искуства. Директор РТЦГ и уредници биће разријешени ако не реализују годишње, програмске, финансијске и друге планове или не спроводе одлуке Савјета. Поводом разрјешења им је омогућена судска заштита, наводи се у Нацрту закона.

У Нацрту закона о медијима, који је од прошле недјеље на јавној расправи, дата је дефиниција новинара. Разрађен је упис у евиденцију медија и утврђено да се јавни сектор не може оглашавати у медијима који нијесу регистровани. Затим Фонд за медијски плурализам повећан је са 0,09 на 0,20% и додате три нове области од јавног интереса (радна права, заштита и промоција права других мањинских група и посебно особа са инвалидитетом). Министарство одређује теме које се финансирају у текућој години, на основу извјештаја ЕК и програма Владе.

– Фонду може приступити медиј који је уписан у евиденцију и који је у механизму саморегулације, којем није у претходних шест мјесеци изречена мјера забране емитовања и не могу радио и ТВ станице које емитују специјилизовани садржај. Рок за уклањање коментара је са 60 минута помјерен на осам сати. Уведена је обавеза медија да статутом регулишу унутрашње односе, између осталог и то да новинар бива консултован приликом избора главног уредника. Откривање извора само на основу одлуке суда, а избјегнуто је тумачење да је довољан захтјев тужиоца. Хитан судски поступак због ширења мржње према свим националним заједницама, не само према мањинским народима. Хитан судски поступак због ширења мржње и на основу захтјева странке која тражи заштиту посебних права, а не само на основу захтјева тужиоца. За спровођење чланова закона којима се намећу обавезе медијима (пријављивање прихода од јавног сектора, објављивање импресума, итд.) биће овлаштен инспектор за медије, наводи се у Нацрту закона о медијима.

Извор: Дан