Под лупом рад тужилаца у предметима о нападима на новинаре

У првој половини године УНС забележио 45 случајeва угрожавања новинара
27/06/2024
Преминуо Раде Брајовић
09/07/2024
У првој половини године УНС забележио 45 случајeва угрожавања новинара
27/06/2024
Преминуо Раде Брајовић
09/07/2024

Врховни државни тужилац Милорад Марковић издао је обавезно упутство руководиоцима државних тужилаштава и државним тужиоцима, наглашавајући потребу за интензивирањем истрага у случајевима напада на новинаре и њихову имовину. Упутство обухвата детаљне смјернице за побољшање елемената истрага, утврђивање одговорности за дуготрајне или недјелотворне истраге, те бољу сарадњу с Комисијом за праћење поступања надлежних органа у истрагама случајева пријетњи и насиља над новинарима, убистава новинара и напада на имовину медија.

„Овај потез представља значајан искорак у постизању законитости, дјелотворности и једнообразности у раду државних тужилаштава у предметима који се тичу угрожавања сигурности новинара,“ наводи се у посљедњем Извјештају о раду Комисије која је задужена за праћење истрага о нападима на новинаре, пише РТЦГ.

Кључне препоруке и обавезна упутства укључују и ревизију дуготрајних истрага, па тако Комисија препоручује руководиоцима тужилаштава да прегледају све предмете напада на новинаре који трају дуго или су недјелотворни и предузму потребне радње како би их покренули с мртве тачке.

„Комисија препоручује да врховни државни тужилац и руководиоци надлежних Виших државних тужилаштава размотре и могућност да поједине предмете у којима истрага дуго траје или је недјелотворна, повјере другим тужиоцима у том тужилаштву или другим државним тужилаштвима у складу са законом“, наводи се у Извјештају.

Упутство налаже руководиоцима тужилаштава да дају писана обавезна упутства и предузму друге законом предвиђене радње у овим случајевима.

Комисија препоручује непосредан надзор над свим предметима напада на новинаре и имовину медија. Упутство захтијева да руководиоци у случајевима застарјелости кривичног гоњења затраже од државних тужилаца детаљно објашњење разлога застаре и о томе обавијесте Врховног државног тужиоца.

„Комисија препоручује Врховном државном тужилаштву и надлежним Вишим тужилаштвима да изврше непосредан надзор над свим предметима напада на новинаре и имовину медија, и ако у истрагама које дуго трају или су недјелотворне утврде да за то постоји основана сумња, у складу са законом поднесу предлог за утврђивање дисциплинске одговорности Тужилачком савјету, или утврде да ли је било пропуста у поступању надлежних државних тужилаца“, каже се у Извјештају.

Комисија подсјећа и на своју препоруку из претходног извјештаја да надлежна тужилаштва преиспитају све истраге које дуго трају или су недјелотворне, укључујући истрагу убиства Душка Јовановића, те да искористе све законске могућности (обавезујућа упутства, одузимање предмета и давање у рад другом ужиоцу/тужилаштву итд.) и да надлежна тужилаштва и полиција утврде одговорност за одуговлачење и едјелотворност таквих истрага.

Комисија је у неколико појединачних извјештаја до сада утврдила да су поједини тужиоци у истрагама, које су недјелотворне и дуго трају, у више наврата слала полицији уопштене налоге да предузму мјере и радње на идентификовању починилаца кривичних дјела и прикупљање доказа у вези са нападима на новинаре, као и више ургенција са истовјетним уопштеним налозима обично након неколико мјесеци. Полиција је уопштено одговарала да предузима мјере и радње и прикупља доказе а на неке ургенције уопште није одговарала.

„Комисија констатује да се оваквим дописима не доприноси напретку у оваквим истрагама, већ само оставља погрешан утисак да се оне како-тако воде. Комисија препоручује Врховном државном тужилаштву да препоручи/наложи руководиоцима државних тужилаштава да у оквиру својих законских надлежности препоруче/обавежу државне тужиоце да приликом давања оваквих налога полицији препоруче/наложе предузимање конкретних мјера и радњи и тако активно учествују у истрагама, као и да захтијевају од полиције да им детаљно и прецизно одговоре које су мјере и радње предузели и који су докази прикупљени по тим налозима тужилаца“, истиче се у извјештају.

Издато је и обавезно упутство да се у предметима који су формирани против НН учинилаца (,КТН“) овлашћеним полицијским службеницима дају налози за предузимање конкретних мјера и радњи, на који начин би се обезбиједило активно учешће државних тужилаца у извиђајима/истрагама и да захтијевају од полиције детаљне и прецизне одговоре о томе које су мјере и радње предузели и који су докази прикупљени по датим налозима.

Комисија препоручује да се сви осумњичени и сви свједоци или грађани који се испитују у вези постојања сумњи у извршење кривичних дјела и прекршаја учињених на штету новинара, медија и њихове имовине, обавезно снимају аудио или и аудио-визелно у свим фазама поступка укључујући ту и извиђај и саслушања од стране полиције и тужилаштва приликом давања изјава, постављања питања од стране службених лица и давања одговора.

„У обавезном упутству ВДТ-а није третирана ова препорука Комисије. Од представника државних органа, чланова Комисије, Комисија је обавијештена да, осим у Специјалном тужилаштву недостају техничка средства за испуњавање ове препоруке Комисије“, каже се у Извјештају.

Комисија није у сазнању да је Врховно државно тужилаштво реаговало на двије појединачне препоруке Комисије – да ВДТ од Специјалног државног тужилаштва прибави списе предмета у којем је испитивано „постојање кривичне одговорности надлежних тужилаца и службеника“ у случају напада на Туфика Софтића и достави их Комисији, као ни да наложи Специјалном државном тужилаштву да Комисији достави списе предмета напада на Оливеру Лакић у мају 2018. године.