РТЦГ: Медиа центар поднио кривичне пријаве против руководства јавног сервиса

Позив медијима: Промотивна тура упознавања вјерског наслеђа пограничног подручја Црне Горе и Србије
08/06/2023
Обиљежена годишњица убиства Милана Пантића: Више од две деценије чека се на правду
11/06/2023
Позив медијима: Промотивна тура упознавања вјерског наслеђа пограничног подручја Црне Горе и Србије
08/06/2023
Обиљежена годишњица убиства Милана Пантића: Више од две деценије чека се на правду
11/06/2023

Медиа центар поднио је данас Основном државном тужилаштву у Подгорици кривичну пријаву против предсједника и чланова Савјета РТЦГ: Веселина Дрљевића (предсједник), Филипа Лазовића, Наода Зорића, Предрага Мирановића, Амине Мурић, зато што су као јавни функционери одбили извршење правоснажне и извршне судске пресуде и омогућили стицање противправне користи незаконито изабраном генералном директору РТЦГ Борису Раонићу, чиме су, како су навели, починили кривично дјело неизвршење судске пресуде из члана 395 и кривично дјело злоупотреба службеног положаја из члана 416 Кривичног законика Црне Горе.

“Виши суд у Подгорици је 10. маја 2023. године донио пресуду којом је потврдио одлуку Основног суда у Подгорици да је Борис Раонић незаконито изабран на функцију генералног директора РТЦГ у августу 2021. године због постојања сукоба интереса јер је у тренутку именовања био јавни функционер, односно члан Савјета Агенције за електронске медје, што је Законом о РТЦГ забрањено”, подсјећају из Медиа центра.

Пресудом Вишег суда је, како наводе, остављена могућност туженој (РТЦГ) да од преосталих кандидата на конкурсу из 2021. године изабере новог генералног директора или да поново распише конкурс. У правоснажној пресуди Вишег суда је децидно наведено: “Правна посљедица поништаја одлуке о именовању је поновни избор између пријављених кандидата или поништај конкурса, у ком поступку тужени има прилику да поново разматра преостале пријаве и да одлучи у складу са законом.”

“Као представник тужене, Савјет РТЦГ је одговоран за спровођење правоснажне судске пресуде у овом случају. На основу одлуке Савјета РТЦГ 01-3576 од 1. јуна 2023. године, може се закључити да су се на листи кандидата за поновни избор генералног директора нашла 4 кандидата Никола Марковић, Милутин Стијеповић, Срђан Човић али и Борис Раонић, што је у директној супротности са пресудом Вишег суда који налаже да се у поновљеном поступку избор може вршити само од преосталих кандидата, у које свакако не спада Борис Раонић”, наводе из Медиа центра.

Како су додали, у изјашњавању о листи кандидата међу којима је и Борис Раонић, учествовали су предсједник и чланова Савјета РТЦГ: Веселин Дрљевић (предсједник), Филип Лазовић, Наод Зорић, Предраг Мирановић, Амина Мурић. Према одлуци Савјета РТЦГ 01-3576 од 1. јуна 2023. године, резултат гласања био је 4 гласа за Бориса Раонића док је 1 листић био неважећи, односно није заокружен ниједан кандидат. Чином гласања чланова/ца Савјета РТЦГ о листи кандидата на којој се налази и Борис Раонић почињено је кривично дјело неизвршења судске пресуде из члана 395 Кривичног зконика:

„Службено или одговорно лице које одбије да изврши правоснажну и извршну судску одлуку, казниће се новчаном казном или затвором до двије године”, наводе у саопштењу.

Такође, поновним незаконитим избором Бориса Раонића противно пресуду Вишег суда, дошло је до чињења кривичног дјела “злоупотреба службеног пложаја” из члана 416 Кривичног законика, којим је прописано:

“Службено лице које противправним искоришћавањем свог службеног положаја или овлашћења, прекорачењем граница свог службеног овлашћења или невршењем своје службене дужности прибави себи или другом корист, другом нанесе штету или теже повриједи права другог, казниће се затвором од шест мјесеци до пет година”, појашнајвају из Медиа центра.

Такође, истичу, неизвршењем пресуде Вишег суда и поновним незаконитим избором Бориса Раонића на функцију генералног директора, причињена је штета преосталим кандидатима за избор генералног директора РТЦГ (Никола Марковић, Милутин Стијеповић, Срђан Човић).

“Три кандидата су по други пут дискриминисана у поступку избора генералног директора РТЦГ. Док је преосталим кандидатима причињена штета, истовремено је противправним искоришћавањем свог службеног положаја и овлашћења од стране чланова/ца Савјета РТЦГ, Борису Раонићу прибављена корист која на мјесечном нивоу износи око 3.500 еура (мјесечна нето зарада)”, сматрају из Медиа центра.

Такође, данас је поднијета и кривична пријава против Бориса Раонића, руководица правне службе РТЦГ Желимира Мићовића и адвокатице РТЦГ Зорице Ђукановић, зато што су, како су казали из Медиа центра, подстицали предсједника и чланове/це Савјета РТЦГ на извршење кривичног дјела неизвршење правоснажне и извршне судске пресуде и омогућили стицање противправне користи незаконито изабраном генералном директору РТЦГ Борису Раонићу, чиме су починили кривично дјело подстрекавање на вршење кривичног дјела из члана 24 Кривичног законика Црне Горе.

“У припреми сједнице Савјета РТЦГ посвећеној разрјешењу и поновном именовању генералног директора РТЦГ (одржана 1. јуна 2023. године), одржан је припремни састанак педсједника и чланова Савјета РТЦГ са другим службеницима РТЦГ укључујући и представнике правне службе и адвоката РТЦГ. На припремном састанку 31. маја 2023. године одржаном у просторијама РТЦГ учествовали су чланови/це Савјета: Веселин Дрљевић, Филип Лазовић, Наод Зорић, Предраг Мирановић, Амина Мурић, Милица Шпајак, Маријана Цамовић Величковић, Бојан Баћа”, наводе у саопштењу.

Такође, састанку су присуствовали Ирена Вешовић и Желимир Мићовић из правне службе РТЦГ као и службеници РТЦГ Митар Ракчевић, Иван Лековић и други.

“На припремном састанку 31. маја 2023. године учествовао је и Борис Раонић који је према ријечима присутне адвокатице РТЦГ, Зорице Ђукановић, већ тада био бивши генерални директор РТЦГ. Присуство бившег генералног директора РТЦГ Раонића на припремном састанку 31. маја нема утемељење у закону или био ком, интерном, општем акту РТЦГ па је оправдан закључак да је циљ његовог присуства био притисак на чланове/це Савјета РТЦГ и подстицање на неизвршење пресуде Вишег суда”, додају у саопштењу.

На припремном састанку је, истичу из Медиа центра, тада већ бивши генерални директор Раонић предлагао редослед корака у разрјешењу новонастале ситуације као и вријеме одржавања сједнице Савјета заказане за 1. јун 2023. године. На припремном састанку се према изјави (датој медијима) чланице Савјета РТЦГ Маријане Цамовић Величковић, већ припремио сценарио по којем се на званичној сједници Савјета РТЦГ (планираној за 1. јун 2023. године) требало обавити поновно гласање о кандидатима међу којима треба да се нађе и Борис Раонић.

“Током припремног састанка одржаног 31. маја 2023. године представник правне службе Желимир Мићовић као и адвокатица Зорица Ђукновић оспоравали су пресуду Вишег суда и сугерисали рјешење које је ишло у корист Борису Раонићу а које је подразумијевало да се и Раонић стави на листу кандидата о којима Савјет РТЦГ треба да се изјашњава на званичној сједници Савјета РТЦГ заказаној за 1. јун 2023. године”, казали су у саопштењу.

Из изјава у медијима 31. маја 2023. године као и на основу тока сједнице и наступа руководиоца правне службе Желимира Мићовића и адвокатице РТЦГ Зорице Ђукановић, недвосмислено се може закључити да су својим изјавама са умишљајем вршили утицај и подстрекавали чланове/це Савјета РТЦГ на вршење кривичног дјела неизвршења правоснажне и извршне судске пресуде (члан 395 Кривичног законика). На основу одлуке Савјета РТЦГ 01-3576 од 1. јуна 2023. године, може се закључити да су окривљени Борис Раонић, Желимир Мићовић и Зорица Ђукановић успјели у свом науму да утичу на поједине чланове/це Савјета РТЦГ и подстакну их на чињење кривичног дјела јер су се на листи кандидата за генералног директора нашла 4 кандидата Никола Марковић, Милутин Стијеповић, Срђан Човић али и Борис Раонић, што је у директној супротности са пресудом Вишег суда.

“Својим радњама окривљени Борис Раонић, Желимир Мићовић и Зорица Ђукановић су починили кривично дјело подстрекавање на вршење кривичног дјела из члана 24 Кривичног законика: (1) Ко другог са умишљајем подстрекне да учини кривично дјело, казниће се као да га је сам извршио”, наводе из Медиа центра.

Од Основног државног тужилаштва очекују да ефикасан извиђај и покретање поступка пред надлежним судом јер би свако одуговлачење спровођења поступка била јасна порука грађанима и другим друштвеним субјектима да је непоштовање правоснажних судских пресуда понашање због којег нико неће одговарати.

“Уколико Основно државно тужилаштво буде одуговлачило спровођење прилично једноставног поступка утврђивања чињеница у случају Раонић, својим неодговорним радом постаће саучесник у потпуном урушавању уставног принципа владавине права. Уколико непоштоваје судских пресуда од стране јавних функционера не буде санкционисано максималним казнама, не може се очекивати да судови свој посао раде на бољи начин него до сада”, закључују из Медиа центра.