РТЦГ објавила јавни конкурс за избор директора/ице ТВЦГ

Тамара Вујовић: Експертска помоћ СЕ допринијеће изради квалитетнијих медијских закона
04/12/2023
Новинари изгласали: Јовани Филиповић Бели божур, Аљбину Куртију црни
08/12/2023
Тамара Вујовић: Експертска помоћ СЕ допринијеће изради квалитетнијих медијских закона
04/12/2023
Новинари изгласали: Јовани Филиповић Бели божур, Аљбину Куртију црни
08/12/2023

Радио телевизија Црне Горе (РТЦГ) објавила је јавни конкурс за избор директора/ице ТВЦГ. Конкурс траје 15 дана од дана објаве преко ЗЗЦГ. Конкурс излази преко ЗЗЗЦГ у понедјељак 11.12.2023 године и траје до 26.12.2023 године

Сагласно Статуту РТЦГ Директора Радија Црне Горе и директора Телевизије Црне Горе именује и разријешава генерални директор РТЦГ.

Јавни конкурс за именовање директора Радија Црне Горе и директора Телевизије Црне Горе расписује и спроводи генерални директор РТЦГ.

Кандидат за директора Радија Црне Горе и директора Телевизије Црне Горе дужан је да уз пријаву на конкурс поднесе програм развоја и рада Радија Црне Горе, односно Телевизије Црне Горе за мандатни период на начин утврђен јавним конкурсом.

Генерални директор доноси одлуку о избору директора Радија Црне Горе и директора Телевизије Црне Горе у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава на конкурсу.

Ако се на јавни конкурс за избор директора Радија Црне Горе и директора Телевизије Црне Горе нико не јави или нико од пријављених кандидата не буде изабран, конкурс ће се поновити.

До именовања директора Радија Црне Горе и директора Телевизије Црне Горе, на основу поновљеног конкурса, генерални директор РТЦГ именује вршиоца дужности директора Радија Црне Горе и директора Телевизије Црне Горе, али не дуже од 6 мјесеци.

Поступак именовања директора Радија Црне Горе и директора Телевизије Црне Горе генерални директор РТЦГ спроводи у складу са Законом и овим статутом.

Директор Радија Црне Горе и Директор Телевизије Црне Горе могу бити разријешени прије истека времена на које су именовани, у складу са Законом.