РТЦГ ће платити 50.000 евра да систематизује радна мјеста

Живојин Ракочевић: Срби на Косову и Метохији доведени до зида
02/08/2022
Душко Вуковић: РТЦГ шири лажне вијести, тврде да су најгледанији
06/08/2022
Живојин Ракочевић: Срби на Косову и Метохији доведени до зида
02/08/2022
Душко Вуковић: РТЦГ шири лажне вијести, тврде да су најгледанији
06/08/2022

Радио телевизија Црне Горе (РТЦГ) планира да 50 хиљада еура плати за савјетодавне услуге у поступку креирања и израде општих аката, којима се уређује организација и систематизација радних мјеста Јавног сервиса.

То се наводи у позиву, који је на порталу јавних набавки (цејн.гов.ме) објављен прије два дана.

Савјетодавне услуге, како пише у тексту позива, поред осталог, подразумијевају анализу постојеће организационе структуре и постојеће систематизације радних мјеста и описа послова.

Савјетодавне услуге обухватају и идентификацију пословних процеса и њихову анализу, усклађивање организационе структуре и пословних процеса, али и дефинисање нове организационе и менаџерске структуре, систематизацију нових радних мјеста, утврђивање потребног броја извршилаца по новоформираним радним мјестима и организационим јединицама, израду норматива за радна мјеста новинара у Радију Црне Горе, Мултимедијалном центру (ММЦ), Телевизију, као и израду норматива за запослене у Продукцији.

Савјетодавне услуге подразумијевају и анализу финансијских ефеката доношења и спровођења претходно утврђених докумената, израду и пројекцију трошкова потребних за рјешавање технолошких вишкова у РТЦГ, те израду правних аката којима се уређује питање исплате отпремнине запосленима који буду проглашени технолошким вишковима.

Генерални директор РТЦГ Борис Раонић и раније је најављивао рационализацију радних мјеста, а према његовом Програму рада, анализа која би послужила, између осталог, и за рационализацију броја запослених, требало је да буде завршена до краја прошле године.

”РТЦГ-у предстоји неизбјежна рационализација и реформа организације. Наведени процес је неопходно спроводити аналитички, стрпљиво и плански, у сарадњи са синдикатима, уз експертску подршку и у складу са законом, поштујући принцип социјалне правде”, рекао је он тада. Додао је и да су нека радна мјеста непотребна, да се појавила потреба за неким новим.

”Црногорски јавни сервис, који има седам медија, има најмање запослених у региону, а неки имају и четири пута више запослених”, казао је раније Раонић.

Према финансијском плану за 2022, за отпремнине је намијењено четири пута мање новца, него годину раније. Одговарајући на питање како намјерава да смањи број запослених, генерални директор Јавног сервиса у интервјуу “Вијестима” почетком године, казао је да РТЦГ-у треба нова структура и систематизација, да ће она вјероватно довести до смањења броја запослених.

“Али је сада веома тешко предвидјети број радних мјеста и вријеме када то може бити завршено. Тек по окончању процеса, може се говорити о финансијским аспектима тог процеса. Из тих разлога је планирана ова цифра, која се односи на друге ставке”, казао је он тада.

Процијењена вриједност набавке за савјетодавне услуге за организација и систематизација радних мјеста Јавног сервиса је, како пише у јавном позиву, 50 хиљада еура.

Понуде се подносе до 2. септембра, до 10.00 сати, када ће бити одржано и отварање понуда.

У дијелу који се односи на рок извршења уговора пише да је документацију која је предмет набавке, у електронском и у штампаном формату, неопходно предати у року од 90 дана од дана закључења уговора.