Скупштина: Расписан позив за нове чланове Савјета РТЦГ

Нели Блај – пионир истраживачког новинарства
29/01/2021
Годишња награда УНЦГ: Перица Ђаковић
31/01/2021
Нели Блај – пионир истраживачког новинарства
29/01/2021
Годишња награда УНЦГ: Перица Ђаковић
31/01/2021
Предсједник Скупштине Црне Горе Алекса Бечић објавио је Јавни позив за предлагање кандидата за чланове Савјета РТЦГ, на основу члана 36 Закона о националном јавном емитеру Радио и Телевизија Црне Горе.

Кандидате за чланове Савјета предлажу: универзитети у Црној Гори, Црногорска академија наука и умјетности и Матица црногорска, националне установе културе и невладине организације из области културе, Привредна комора Црне Горе и удружење послодаваца које је заступљено у Социјалном савјету, невладине организације из области медија, осим удружења емитера, невладине организације из области заштите људских права и слобода, које се баве остваривањем и заштитом: националне, родне и укупне равноправности; права на здраву животну средину; права потрошача; права лица са инвалидитетом или права на образовање и социјалну заштиту, синдикати који су заступљени у Социјалном савјету, као и Црногорски олимпијски комитет и Црногорски параолимпијски комитет, наводи се у саопштењу Скупштине.

Члан Савјета РТЦГ може бити афирмисани стручњак из области која је релевантна за обављање дјелатности РТЦГ (новинарство, умјетност, култура, аудиовизуелна медијска дјелатност, социологија, историја, право, економија и др.), који је држављанин Црне Горе, има пребивалиште у Црној Гори, најмање ВИИ-1 ниво квалификације образовања и најмање пет година радног искуства у области релевантној за обављање дјелатности РТЦГ.

Такође, Административни одбор Скупштине Црне Горе је на сједници одржаној 28. јануара 2021. године сходно члану 32 Закона о националном јавном емитеру утврдио Образац – Предлог за именовање члана Савјета Радио и телевизија Црне Горе, који је доступан на сајту.