Срђан Човић: Раонић обмањује Савјет и ОДТ, нудио ми унапређење ако одустанем од тужбе

Клима се савјет РТЦГ: Маријана хоће да смијени Веселина
24/10/2023
Како етички извештавати о жртвама насиља : Тираж не треба бити важнији од емпатије
29/10/2023
Клима се савјет РТЦГ: Маријана хоће да смијени Веселина
24/10/2023
Како етички извештавати о жртвама насиља : Тираж не треба бити важнији од емпатије
29/10/2023

Пише: Срђан Човић

У свијетлу актуелних догађаја у РТЦГ које карактерише административна аљкавост и менаџерско растројство, које није било само присутно на ЗООМ сједници вриједној пола милиона еура и професионалне реакције члана Савјета РТЦГ Маријане Цамовић, молим Вас да интегрално објавите и ово реаговање које је од интереса за јавност.

У Савјету нема ко да чита

Мислим да јубиларна 357. промјена систематизације (без смисла и циља) која се десила 3. октобра на сједници Савјета РТЦГ, којим предсједава доктор Дрљевић заслужује посебан осврт и интерес црногорске јавности. И ова промјена Унутрашње организације и систематизације прошла је без сагласности Синдиката, као и све претходне.

Поред осталог, ваља напоменути да је Савјет РТЦГ предложио радно мјесто планера аналитичара у Служби статистике РТЦГ. То је био један од приједлога за именовање посла који су радили секретари програма у Статистици РТЦГ до децембра 2022. Сличан приједлог је као дио опширног елабората и извјештаја о раду Статистике РТЦГ предат Кабинету.

Генерални директор је реаговао тако што је дао отказ једном секретару програма, а другог је пребацио да се бави водоводом и канализацијом. И једно и друго је урађено у потпуно нетранспарентој и незаконитој процедури која је заобишла непосредне руководиоце, као и Правну службу и ХР службу РТЦГ .

Без увида и чишћења

На сједници Савјета, када су укинута радна мјеста, 15. децембра 2022. господин Марсенић је истакао “да су у претходном периоду, готово сваког мјесеца рађене измјене и допуне систематизације у РТЦГ. Сходно томе констатовао је да он, а вјероватно и нико од чланова Савјета нема тачан увид у актуелну ситематизацију радних мјеста, стога је искористио прилику да од Правне службе затражи и званично пречишћени текст табеле систематизације радних мјеста” (Записник са редовне 22. сједнице Савјета РТЦГ одржане 15.децембра 2022. бр. 01-804, овјерене тек 10. фебруара 2023).

И дан данас тај документ је са непознатим коначним бројем извршилаца, а ни Синдикат ни господин Марсенић нијесу добили пречишћени текст. Крајем 2021. ДРИ је констатовао да је на 748 систематизованих мјеста било запошљено 751 лице. За 2022. финансијски извјештај нема податке о броју запослених. Ипак, Савјет га је са радошћу усвојио.

Невољни Раонић и одлучни Савјет

Послије незаконитих укидања радних мјеста и фиктивне расподјеле послова, неки од отпуштених радника су се жалили ОДТ и поднијели кривичну пријаву против Бориса Раонића. Како се Раонић односи према јавном интересу и правосудном систему види се из записника КТ.БР 199/23 ОДТ:

Раонић изјављује:”да је комплетна процедура поводом предметне кривичне пријаве спроведена у складу са законом и није израз његове воље, већ је резултат одлука Савјета РТЦГ који је кроз измјене систематизације укинуо велики број радних мјеста ….”

Члан 31. Правилника о унутрашњој систематизацији и организацији говори да Борис Раонић обмањује и Савјет РТЦГ и ОДТ. Дакле, члан 31:

“Овај Правилник мијења се на иницијативу руководилаца одјељења, служби, сектора, радних јединица и пословних јединица и генералног директора РТЦГ.

Овај Правилник мијења се када се због промјене процеса рада, оцијени да треба систематизовати ново радно мјесто или измијенити опис постојећег радног мјеста и функционална знања.

Предлагач измјене овог Правилника доставља писано образложену иницијативу кадровском одјељењу и правној служби који утврђују утемељеност иницијативе и дају предлог генералном директору РТЦГ.

Генерални директор РТЦГ је дужан да о иницијативи за измјену овог Правилника обавијести Репрезентативну организацију Синдиката РТЦГ. Коначан предлог за измјену овог Правилника генерални директор РТЦГ упућује Савјету РТЦГ на разматрање и доношење.”

Нити један од ових корака у случају отпуштања колега из РТЦГ није поштован. Изнад свега, крајње је лицемјерно било да се број радника у Статистици РТЦГ преполови у данима када је Борис Раонић славодобитно рекламирао нову Стратегију дигиталног пословања (страна 13 и 14) у којој се нагласак ставља на рад Статистике РТЦГ. Још лицемјерније је што је отказ добила колегиница која је својим радом и идејама дала највећи допринос сређивању база података. О томе су сви медији у Црној Гори уредно обавијештени 13. 04. 2023.

Мук и мука у Савјету

О свим овим детаљима чланови Савјета додатно су упознати у писму од 20. априла 2023. Уз то им је предочено да сам 14. марта 2022. у канцеларији нелегално изабраног генералног директора добио непристојну понуду да одустанем од жалбе на избор, у замјену за унапријеђење за мене и моју супругу. Послије одбијања понуде, Раонић ми је саопштио да ће да поднесе оставку, па ће га наклоњени и контролисани чланови Савјета ПОНОВО ИЗАБРАТ, јер у том случају није у конфликту интереса као члан Савјета АЕМ. Али јесте без 10 година искуства у ВСС, јер је Правни факултет завршио у 44. години, 2018.

Ипак је оно бизарно и немогуће из марта 2022. постало вијест дана 1. јуна 2023. када су чланови Савјета РТЦГ помели одлуке Вишег суда у Подгорици, уз асистенцију Раонићевих адвоката плаћених новцем грађана Црне Горе.

Ако ово није корупција, онда у релацији Раонић – Савјет РТЦГ постоји корелација луд-збуњен. Ја у том кривом срастању не бих да учествујем ни као грађанин, ни као професионалац.

Галерија сврстаних

Како само промјене финансијског плана прате брзину промјена систематизације, Раонић је уз сагласност Савјета РТЦГ тендером прекречио два ходника и направио модерну галерију. Све је то изгледало, негдје, европски…

Остаје питање зашто међу званицама није био СДТ, јер једино он може да разумије ову “умјетничку скупину” која са великом слободом и талентом крши законе, релоцира средства и скаче трупачке у Поглавље 23.

Будући да сва моја обраћања јавности прати мук Савјета и менаџмента који за одговор немају ни административног знања ни аргумената, предлажем да се проблем ријеши умјетнички. За модерну галерију било би најцјелисходније да је сликар (члан Савјета) оваплоти 31. мајским уранком или првојунским јутрењем када су чланови Савјета уз адвокатску подршку, други пут незаконито изабрали генералног директора. То би било 3у1 – информација, образовање и забава какво се ријетко може приуштити.

извор: антена м