Суд пресудио: Борис Раонић незаконито изабран за директора РТЦГ

Синдикат медија: Позивамо запослене у РТЦГ да нам се обрате уколико менаџмент покрене поступак позивајући се на нови Етички кодекс
19/04/2024
УНС, Струковни синдикат РТС-а и СИНОС: НАТО да одговара за убиство 16 радника РТС-а
22/04/2024
Синдикат медија: Позивамо запослене у РТЦГ да нам се обрате уколико менаџмент покрене поступак позивајући се на нови Етички кодекс
19/04/2024
УНС, Струковни синдикат РТС-а и СИНОС: НАТО да одговара за убиство 16 радника РТС-а
22/04/2024

Основни суд у Подгорици поништио је као незакониту одлуку РТЦГ-а о именовању Бориса Раонића као генералног директора. РТЦГ ће у односу на ову одлуку уложити жалбу.

“Основни суд у Подгорици донио пресуду којом је поништена као незаконита одлука РТЦГ о именовању генералног директора Бориса Раонића од 01.06.2023. године, па је наложено наведеном јавном предузећу да изврши поновно именовање генералног директора између пријављених кандидата, по условима јавног конкурса за именовање на ту функцију на челу РТЦГ од 17.06.2021. године, у року од 15 дана од правоснажности пресуде. Одбачен је тужбени захтјев у дијелу у којем је тражено да се изврши поновно именовање за генералног директора између преосталих кандидата, осим кандидата Бориса Раонића”, саопштено је из Основног суда.

У образложењу пресуде суд наводи да је приликом доношења наведене одлуке тужени био дужан да цијени чињенично стање, које произилази из документације достављене од стране пријављених кандидата по предметном јавном конкурса приликом првог конкурисања, те исклључиво чињенично стање које је у односу на сваког од пријављених кандидата постојало у вријеме објављивања конкурса.

“У вријеме објављивања предметног јавног конкурса Борис Раонић је, у вријеме пријаве на јавни конкурс и именовања за генералног директора, био члан Савјета Агенције за електронске медије (САЕМ), односно био је јавни функционер којег је именовала Скупштина Црне Горе, а што је у супротности са одредбом чл. 29 ст. 1 тач. 2 Закона о националном јавном емитеру Радио и телевизије Црне Горе. Том одредбом је прописано да чланови Савјета не могу бити лица која бира, именује или поставља Предсједник Црне Горе, Скупштина и Влада. Такође, суд указује и на одредбу чл. 50 ст. 5 истог Закона, којом је прописано да за генералног директора РТЦГ не може бити именовано лице које по овом Закону не може бити члан Савјета. Исто чињенично стање је била основа за доношење правоснажне пресуде овог суда П.бр. 3110/21 од 04.01.2023. године, када је поништена као незаконита прва одлука РТЦГ од 06.08.2021. године, којом је Раонић именован за генералног директора”, саопштено је из Основног суда.

Дакле, како додају, Борис Раонић је у вријеме објављивања јавног конкурса био у сукобу интереса који мора бити ограничавајући фактор, па уопште по предметном јавном конкурсу не може бити именован за генералног директора РТЦГ.

“То што је Раонић дана 13.08.2021. године, поднио оставку на чланство у СЕАМ је без утицаја на другачију одлуку суда, будући да је у вријеме расписивања јавног конкурса од 17.06.2021. године, био на тој функцији, именован од стране Скупштине Црне Горе, усљед чега није могао бити изабран на мјесто генералног директора РТЦГ. Предметна одлука о именовању Раонића је незаконита и због тога што не садржи ваљано образложење, то јест нису наведени критеријуми који су превагнули у корист изабраног кандидата, односно разлози који су опредијелили да се да подршка изабраном кандидату”, наводи се у саопштењу Основног суда.