Увећане дневнице медијских радника за рад недјељом

Тужилачки савјет испитује рад тужилаца у истрази о убиству Душка Јовановића
05/07/2023
Тиранија квантитета: Kако победити хиперинфлацију лажног информисања?
11/07/2023
Тужилачки савјет испитује рад тужилаца у истрази о убиству Душка Јовановића
05/07/2023
Тиранија квантитета: Kако победити хиперинфлацију лажног информисања?
11/07/2023

Прва недјеља за коју се обрачунавају увећане дневнице новинарима и осталим медијским радницима била је 2. јула. По члану 15 Општег колективног уговора, основна зарада запосленог увећава се по часу најмање 80% за рад недјељом а те одредбе се сада морају придржавати и медијска предузећа.

Наиме, Општим колективним уговором који је ступио на снагу почетком ове године било је предвиђено да се исплата увећаних дневница за рад недјељом у медијима неће примјењивати 6 мјесеци од дана ступања на снагу тог уговора. У том периоду било је предвиђено да синдикати и послодавци из медијске дјелатности воде преговоре о закључењу новог Гранског колективног уговора а ако се уговор не закључи у том периоду, примјењиваће се одредба о увећању дневница недјељом и за медијске раднике. Преговори су покренути на предлог Синдиката медија Црне Горе и Синдиката информативне, графичке и издавачке дјелатности, али још нема договора са послодавцима.

Синдикат медија, свакако, остаје посвећен постизању компромиса са послодавцима око новог Гранског колективног уговора али сматрамо да и послодавци морају прихватити дио наших захтјева, како би тај уговор донио бар неке нове бенефите запосленима у медијима. Истовремено, позивамо све медијске раднике да инсистирају на исплати дневница за рад недјељом јер је то право, по новом Општем колективном уговору, већ стекло на хиљаде запослених у другим дјелатностима почетком ове године. На овај начин, биће и побољшана генерално лоша примања медијских радника односно награђени они запослени који раде недјељом, када највећи број запослених грађана одмара, што је и основна суштина ове одредбе.