Удружење новинара Црне Горе: Бечић на потезу, расписати конкурс за нове чланове савјета РТЦГ!

Лексикон медијске писмености
09/01/2021
Интернет маказе: Свако има право на слободу изражавања у САД, осим предсједника!
12/01/2021
Лексикон медијске писмености
09/01/2021
Интернет маказе: Свако има право на слободу изражавања у САД, осим предсједника!
12/01/2021

Саопштење Удружење новинара Црне Горе о рјешењима нове власти за РТЦГ

Удружење новинара Црне Горе позива предсједника Скупштине Алексу Бечић, да у складу са својим овлаштењима, распише конкурс за избор чланова Савјета Радио Телевизије Црне Горе, током јануара. Он је и то најавио у недавном разговору са новинарима.

Закон о Националном јавном емитеру Радио и телевизијe Црне Горе је усвојен прошлог љета и нема упоруште у актуелном понашању Савјета и руководства  РТВ ЦГ.

Поменути Закон написан је тако да буде камен о врату демократским процесима јер, немогуће је смјенити најодговорније људе из Савјета РТВ ЦГ због несавесног и незаконитог рада.

Тадашњи парламент у којем је ДПС имао већину, успео је да заштити своје ударно оружје, погану и необјективну, једнострану и непрофесионалну РТВ ЦГ, тако што је усвојио норму члану 45, према којој Скупштина разрјешава члана Савјета ако:

1) се утврди да је приликом именовања дао о себи нетачне податке или је пропустио да изнесе податке и околности који су битни за именовање;

2) не присуствује сједницама Савјета у периоду дужем од шест мјесеци;

3) је у току трајања мандата наступила нека од околности из члана 29 овог закона;

4) због болести, на основу налаза надлежне здравствене установе, није у могућности да обавља дужност члана Савјета у периоду дужем од шест мјесеци.

Одмах је уочљив изостанак незаконитог и несавесног рада као разлога за разрешење. Тај разлог је предвиђен у готовом свим другим органима и тјелима чак иза  чланове Судког савјета!

Легитимно је право да усвоји Закон о изменама и допунама Закон о Националном јавном емитеру Радио и телевизија Црне Горе и пропише и незаконит и несавестан рад као разлог за разрешење.

Има и оних стручњака из области уставног права и европског права људских права који саветују Скупштини Црне Горе поступак разрјешења члана Савјета по основу директне, непосредне примјене Устава Црне Горе.

Устав Црне Горе прописује забрану изазивања мржње, члана 7, којом се забрањено је изазивање или подстицање мржње или нетрпељивости по било ком основу.

Устав Црне Горе прописује и забрану дискриминације, кроз члан 8, у којем се ситиче да је забрањена свака непосредна или посредна дискриминација, по било ком основу.

У борби против дискириминације Устав даје право на увођење посебних мера који су усмјерени на стварање услова за остваривање националне, родне и укупне равноправности и заштите лица која су по било ком основу у неједнаком положају.

За ову непосредну тј. директну примену Устава Црне Горе од значаја је члан 10, који прописује Границе слобода и то на следећи начин:
У Црној Гори слободно је све што Уставом и законом није забрањено. Свако је обавезан да се придржава Устава и закона.“

Чињеница да  чланови Савјета РТВ ЦГ, генерални директор и главни одгворни уредник немилице крше поменуте уставне норме, то Скупштина Црне Горе има легално и легитимно овлашћење и право да смени чланове Савјета РТВ Црне Горе и генералног директора због изазивања мржње, дискриминације и прекореачења граница слобода. 

Било би легитимно и легално успоставаљање нарушеног уставног и правног поретка и са аспекта европског права људских права.

Сада су Скупштина Црне Горе и парлементарна већина на потезу јер, у супротном са оваквим РТВ ЦГ не могу се надати ничем добром, а поготово не успостави демократије, правне државе и сигурности!

Право да предложе увођење посебних мера и разрешења у Савјету РТВЦГ по хитном поступку имају Влада, али и посланици! Чист мазохизам је трпети постојеће стање ствари! Крајње је вријеме за повлачање законских потеза у рјешавању агоније у медијском небу Црне Горе који ствара РТВ ЦГ.

Предсједник Тихомир Бурзановић

Генерални секретар Иван Милошевић