Усвојена Информација о припреми Медијске Стратегије Владе Црне Горе 2021- 2025.године

Саопштење: УНЦГ осуђује објаву скарадних карикатура и фотомонтажа
04/03/2021
ДПНЦГ тражи: Новинари и сниматељи први у реду за вакцину!
05/03/2021

Усвојена је Информација о припреми Медијске Стратегије Владе Црне Горе 2021- 2025.године. Полазећи од опредјељења ове Владе да ће се залагати за доступност информација, слободу говора и слободу медија, те да ће се радити на примјени препорука ОЕБС-а и ОДИР-а о изборном законодавству, што се дијелом односи и на ову област, у Информацији се
истиче да се указала се потреба да се унаприједе медијске слободе, повећа грађанска партиципација, генерално побољшају услови за рад медија, транспарентност, слободан приступ информацијама, развој медијског плурализма и медијске писмености, како је то наведено у Експозеу премијера.

Имајући у виду посвећеност Владе да се црногорској медијској заједници пружи снажна подршка кроз унапрјеђење медијског окружења, како би се осигурали услови за њихов несметан рад, констатована је потреба за припремом Медијске стратегије за период 2021-2025.

Овом Стратегијом јасно ће се дефинисати циљеви, правци развоја и будући планови како би се обезбиједило повољно окружење за слободу информисања, проток идеја и мишљења у остваривању јавног интереса, а које ће довести до уређеног медијског тржишта. На овај начин створиће се услови за одржив рад, који ће допринијети унапрјеђењу
медијске сарадње, професионализације и боље саморегулације.

Донијета је Одлука о измјени Одлуке о образовању Комисије за праћење поступања надлежних органа у истрагама случајева пријетњи и насиља над новинарима, убистава новинара и напада на имовину медија којом је за
предсједника Комисије именован Михаило Јововић, умјесто Николе Марковића, који је разријешен на лични захтјев.