Усвојена Медијска стратегија до 2027. године

Око 70 одсто новинара осјећа психичке последице тема којима се баве
18/10/2023
И ЕП забринут због избора директора РТЦГ
20/10/2023
Око 70 одсто новинара осјећа психичке последице тема којима се баве
18/10/2023
И ЕП забринут због избора директора РТЦГ
20/10/2023

Влада Црне Горе, на пrедлог Министарства културе и медија, усвојила је данас на сједници Медијску стратегију 2023 – 2027, са Акционим планом за период 2023 – 2024, чији је буџет за реализацију је процијењен на 24.230.000 еура, а која ће допринијети унапређењу амбијента за слободно и професионално новинарство.

Министарка културе и медија Маша Влаовић истакла је да је МКМ у потпуности посвећено подршци одрживости и опстанку медија, односно неспорном јавном интересу да сваки грађанин има правовремену, истиниту и цјеловиту информацију, наводећи да и Резолуција о Црној Гори, усвојена јуче у Европском парламенту, препознаје напоре тог ресора да, са медијима и цивилним сектором, донесе Медијску стратегија 2023 – 2027 и сет нових медијских закона.

“Слобода изражавања и независни медији су темељне вриједности Европске уније и важни елементи процеса европских интеграција Црне Горе, а посебно креирање професионалних, одговорних, транспарентних, али и финансијски одрживих медија, који представљају окосницу сваког демократског друштва“, истакла је Влаовић.

Генерални директор Директората за медије у Министарству културе и медија, Неђељко Рудовић, казао је да Медијска стратегија Црне Горе 2023 – 2027, са пратећим Акционим планом 2023-2024, садржи укупно 104 мјере којима се снажно подстиче принцип слободе изражавања и осигурава амбијент за професионално и слободно новинарство, као темељ сваког друштва које баштини вриједности европских демократија.

„Основни циљеви који се желе постићи Медијском стратегијом односе се на обезбјеђивање повољнијег амбијента за слободу информисања, проток идеја и мишљења у остваривању јавног интереса; генералног побољшања услова за рад и одрживост медија; јачања транспарентности медијског власништва; развоја медијског плурализма и медијске писмености; јачања саморегулације, те независности и професионалности јавних емитера. Овај стратешки документ треба да допринесе усвајању и примјени највиших међународних стандарда у области слободе изражавања, усклађивању са политикама Европске уније, креирању повољног амбијента за одржив и несметан рад медија“, рекао је Рудовић.

Указао је да овај стратешки документ, први те врсте у Црној Гори и региону, има четири стратешка и 15 оперативних циљева.

„Стратешки циљеви се односе на: побољшан квалитет информисања грађана/ки и унапријеђење медијске писмености, оснаживање уредничке и финансијске независности, етике и прифесионализма јавних емитера, унапређење амбијента за фер тржишно пословање медија, побољшање оквира за рад и положај запослених у медијима“, навео је Рудовић.

„За остваривање оперативних циљева, у Акционом плану за период 2023-2024. предвиђено је укупно 104 активности. Од тога је Министарство културе и медија носилац 68 активности, а остали носиоци ће имати укупно 36 активности. Као само неке од најважнијих активности, предвиђене су сљедеће: Формирање специјализованих тимова-одређивање контакт особа у Управи полиције и Државном тужилаштву које ће претити И истраживати случајеве, напада на новинаре, успостављање Мреже за борбу против говора мржње, онлине узнемиравања и дезинформација, ормирање Националног савјета за медијску писменост у циљу успостављања систематичног планирања и праћења активности везаних за унапређивање медијске писмености“, рекао је Рудовић.

Указао је да су Медијском стратегијом предвидјели и увођење обавезног изборног предмета медијска писменост за све основне и средње школе, подстицање повећања броја медијских садржаја финансираних из Фонда за подстицање плурализма и разноврсности медија, као и припрему Приједлога закона о измјенама и допунама кривичног законика”, са циљем дефинисања говора мржње као кривичног дјела.

„Медијском стратегијом су предвиђени и припрема новог Гранског колективног уговора за област медија и графичке дјелатности којим ће се побољшати економски статус и радна права запослених у медијима, Предлагање одлуке Владе Црне Горе о повезивању стажа новинарима/кама, фоторепортерима/кама и сниматељима/кама, иницирање успостављања буџета за Комисију за праћење истрага напада на новинаре/ке, као и формирање специјализованих тимова/одређивање контакт особа у Управи полиције и Државном тужилаштву који ће пратити и истраживати случајеве напада на новинаре/ке“, навео је Рудовић.

Казао је да су осигурање стабилног финансирања Јавног медијског сервиса Радио и Телевизије Црне Горе (РТЦГ) и локалних јавних емитера; унапријеђење критеријума за избор савјета и руководства РТЦГ и локалних јавних емитера; унапријеђење независности регулатора, јачање саморегулације и промовисање суштинске улоге професионалног и одговорног новинарства са правовременим, тачним и релевантним информацијама; унапријеђење оквира за безбједност новинара/ки и других медијских посленика само неки од кључних проблема које је овај стратешки документ препознао да их је потребно ријешити.