Јавна расправа о Нацрту закона о медијима траје до 18. децембра

Тирана: Марко Вешовић добитник треће награде Европске Уније за истраживачко новинарство
11/11/2022
“Медија центар”: Округли столови о нацрту Закона о медијима
12/11/2022
Тирана: Марко Вешовић добитник треће награде Европске Уније за истраживачко новинарство
11/11/2022
“Медија центар”: Округли столови о нацрту Закона о медијима
12/11/2022

У складу са чланом 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (”Сл.лист ЦГ” бр. 41/18), Министарство културе и медија даје на јавну расправу

НАЦРТ ЗАКОНА О МЕДИЈИМА

и упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

грађанима, стручној јавности и свим другим заинтересованим лицима да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта закона о медијима.

Јавна расправа ће трајати 40 дана од објављивања јавног позива.

Такође вас овим путем обавјештавамо да ће се округли сто поводом нацрта Закона о медијима одржати у просторијама Министарства културе и медија на Цетињу, 5. децембра 2022. године од 09:00 до 11:00 часова.

Заинтересовани субјекти своје примједбе, предлоге и сугестије на текст Нацрта закона о медијима достављају у писаном облику Министарству културе и медија, на адресу: Светлане Кане Радевић, број 3, 81000 Подгорица, (са назнаком „Примједбе, предлози и сугестије на Нацрт закона о медијима“) – путем поште или директно на архиву Министарства (сваког радног дана од 09.00х до 11.00х и од 12.00х до 14.00х).

Министарство културе и медија ће размотрити све пристигле коментаре, примједбе и сугестије и након тога сачинити Извјештај о спроведеној јавној расправи.

Нацрт закона о медијима ће бити доступан јавности на интернет страници Министарства културе и медија.Достављање примједби, предлога и сугестија врши се на обрасцу 4 прописаном Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ”, број 41/18), који можете преузети у наставку.

nacrt-zakona-o-medijima (1)

 https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-medijima

https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-javnom-medijskom-servisu-crne-gore

https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-audiovizuelnim-medijskim-uslugama