невин

09/10/2021

Претпоставка невиности: Новинарима потребна додатна едукација

Претпоставка невиности представља неизоставну гаранцију у односу на положај окривљеног у било којој савременој и демократској кривичној процедури. Тако се и према чл. 3 ст. 1 […]