ревизија

27/04/2021

Новинарски Голи Отоци и ревидирања, Небојша Шофранац: Како ТАТА (МИЛО) каже!

Потпуно незасужено Небојша Шофранац је доспео у жижу јавности, посебно политичке. Његов случај има и једну димензију коју нико не истиче нити о њој води рачуна, […]