тацсо

04/02/2021

Представник УНЦГ (Драгана Мијушковић) учествовао на ЕУ тренингу за европске тематске пројекте

ЕУ ТАCSО 3 тренинг о припреми предлога пројеката за тематске програме ЕУ који су доступни за ОЦД, медије и медијска удружења у Црној Гори одржан је […]