Влада: Није тачно да нећемо финансирати РТЦГ

“Наглас”: Новинарство у траговима
23/11/2021
Тамара Срзентић: Очекујемо да до 27. маја имамо неке одговоре о убицама Душка Јовановића
25/11/2021
“Наглас”: Новинарство у траговима
23/11/2021
Тамара Срзентић: Очекујемо да до 27. маја имамо неке одговоре о убицама Душка Јовановића
25/11/2021

Није тачно да Влада Црне Горе планира или да ће укидати финансирање Радио телевизије Црне Горе (РТЦГ). Влада и Министарство финансија и социјалног старања (МФСС) препознају и уважавају изузетан значај који медијски јавни сервис има у изградњи демократског и европског друштва, саопштили су из Министарства.

Како су истакли, транспарентност трошења јавних финансија такође представља један од основних принципа на којима се мора заснивати, како рад Владе, тако и свих јавних иниституција које се финансирају из буџета државе, односно од новца грађана Црне Горе – пореских обвезника.

“Пуна имплементација програмског буџета Црне Горе почела је ове године, те је стога планирано и неопходно да и РТЦГ, као и сви други који се финансирају из државног буџета, поштује правила која важе за програмско буџетирање”, пише у саопштењу.

Предлогом Фискалне стратегије, додају, то је предвиђено постепеним укидањем процентуалног издвајања у буџетској потрошњи за више потрошачких јединица, без задирања у независност и финансијску стабилност. Дакле, не постоји намјера измјене норми које се односе на извор финансирања, као ни на уредничку, финансијску и институционалну независност РТЦГ-а.

Предлогом закона о буџету за наредну годину за 2022. годину предвиђен је износ издвајања за Јавни сервис на нивоу гарантоване суме од 0,3%, односно 15,92 милиона еура из буџета Црне Горе.

“Не ради се ни о политици „свршеног чина“ нити изненадној одлуци, јер је примјена програмског буџета почела ове године, а његова одлика је једнак принцип за све и неселективно спровођење”, казали су из Министарства.

Утврђивање минималних лимита потрошње у директној је супротности са основним начелима и принципима програмског буџетирања, односно буџетирања базираног на стварном учинку у интересу грађана.

“Шта је циљ предлога Владе? Адекватнија расподјела буџетских средстава и снажење квалитета јавне услуге коју треба да пружају све буџетске јединице у корист грађана Црне Горе. Ради се о примјени програмског буџета која доноси већу транспарентност, бољу контролу трошења средстава, унапређује процес планирања буџета и ефикасност потрошње. Потпуна примјена програмског буџетирања добра је, како за контролу трошења средстава пореских обвезника – тако и за саме потрошачке јединице, јер омогућава боље планирање, ефикасније и ефективније трошење новца, али и боље и лакше планирање и праћење сровођења политика и циљева потрошачких јединица, у конкретном случају РТЦГ-а”, пише у саопштењу.

Полазећи од најбоље међународне праксе, навели су, за планирање буџета и принципа неселективности по питању расподјеле средстава из јавних извора, Влада ће иницирати измјене појединих законских рјешења којима се прописују буџетска издвајања на нивоу процентуалног учешћа у буџетској потрошњи, односно БДП-у. Висину издатака/средстава, која се опредјељују потрошачким јединицама из буџета Црне Горе, неопходно је да опредјељује квалитет предложених програма, пројеката односно активности и њихов свеукупни допринос општем јавном интересу, односно квалитету пружања јавних услуга.

Управо је овакав начин планирања средстава, како су казали, циљ имплементације програмског буџета по којем се средства из јавних извора планирају и реализује на основу предложених програма, односно индикатора њихове ефикасности и ефективности.

Примјена принципа, програмског буџетирања, додали су, не значи нужно смањење средстава из буџета државе.

Наиме, у зависности од квалитета предложених програма, потпрограма и активности, те испуњености постављених индикатора, буџетска средства која се буду опредјељивала РТЦГ у будућности могу значајно премашити 15,92 милиона еура, односно квоту од 0,3 одсто.

“Подсјећамо и да су законима о буџету Црне Горе за 2017, 2018. и 2019. године, поред издвајања минималних износа на годишњем нивоу, издвојена и додатна средства у укупном износу од 17,8 милиона еура за потребе дигитализације РТЦГ. МФСС је отворено за све разговоре у циљу једнаке примјене програмског буџета државе Црне Горе”, закључује се у саопштењу Министарства финансија и социјалног старања.